ΤΗΛ.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
210 3633620
νεο
ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελίνα Σπυροπούλου, Δικηγόρος LL.M.

2η Έκδοση 2016

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο θεμελιώδους σημασίας κείμενα της πτωχευτικής νομοθεσίας, τον ν. 3588/2007 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α'/10.07.2007) και τον ν. 3869/2010 με τίτλο «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α'/03.08.2010), ως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του, προσφάτως θεσπισθέντος, ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'/14.08.2015) & ν.4346/2015.

Όπως έχουν τροποποιηθεί με τους ν.4336/2015 & ν.4346/2015 και ισχύουν έως σήμερα.

Με ταυτόχρονη παράθεση των αναφερόμενων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το ν.4335/2015

 

ISBN: 978-960-9482-65-3
Τόμοι: 1
Εκδότης: Δεδεμάδης
Σελίδες:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
55,00 € 45,00 €

2η Έκδοση 2016 - Όπως έχουν τροποποιηθεί με τους ν.4336/2015 & ν.4346/2015 και ισχύουν έως σήμερα.

Περιλαμβάνει, όλες τις νέες διατάξεις, αναλύουσες, κυρίως, τα κάτωθι ζητήματα: 
  • Χρονική σύντμηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων, καθώς και υποβολής σχετικών αντιρρήσεων
  • Διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
  • Κατάργηση της υποχρέωσης εκ μέρους του οφειλέτη κατάθεσης ποσού από 2000 έως 7000 ευρώ, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης
  • Παράταση της προβλεπομένης περιόδου διαπραγματεύσεως
  • Καινοτομίες στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
  • Μείωση περιόδου απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων
  • Εισαγωγή επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας
  • Ν.3869/2010: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των υπαγόμενων στον εν λόγω νόμο οφειλών, επανακαθορισμός των απαιτούμενων εγγράφων για την εκκίνηση της διαδικασίας ρύθμισης, υποχρεωτικός προσδιορισμός της δικασίμου για την συζήτηση της κατατεθείσης αιτήσεως εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, εισαγωγή διαδικασίας ταχείας διευθετήσεως μικροοφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου

 

0 αναγνώστες
0 αναγνώστες
0 αναγνώστες
0 αναγνώστες
0 αναγνώστες

 

Κριτικές Πελατών

 

Γράψτε τη δική σας κριτική

Το όνομά σας *
 
Η κριτική σας *
 
  Refresh Security Code *
 
Η βαθμολογία σας *